Rokiskis Juozas Tubelis progymnasium

Contacts

P. Širvio street 2, Rokiškis
Tel: +370 458 33 587
tubeliog@yahoo.com
www.tubelis.rokiskyje.lt


Team


Liucija Varnienė
Team leader
liucijavarniene@gmail.com

Ramutė Repšienė
First grade teacher

Sigita Rubliauskienė
Second grade teacher

Nijolė Fijalkauskienė
Third grade teacher

Marytė Vaitkevičiūtė
Fourth grade teacher

Vilma Krasauskaitė
IT specialist