Pirmasis projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvių susitikimas

2017 m. balandžio 12 d. Ugdymo plėtotės centre vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ įvadinis renginys. Jame dalyvavo dešimties atrinktų mokyklų (Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, Klaipėdos Gedminų progimnazija, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, Šiaulių r. Aukštelkės mokykla, Tauragės „Šaltinio“ progimnazija, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla) komandų nariai ir jų savivaldybių švietimo padalinių atstovai.

Susirinkusius dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė. Ugdymo plėtotės centro metodininkė Albina Zdanevičienė pristatė numatytas projekto veiklas ir su dalyviais aptarė bendradarbiavimo būdus.

Renginyje buvo susipažinta su projekto dalyviais: mokyklų, mokslininkų ir projekto vykdymo komandomis. Projekto dalyvių komandos parengė prisistatymus, kuriuose supažindino su savo grupės nariais, papasakojo apie savo patirtį taikant IKT pamokose, apibrėžė, kaip jos supranta informatikos sąvoką, išsakė savo bendradarbiavimo projekte lūkesčius.

Vilniaus universiteto prof. dr. Valentina Dagienė ir doktorantė Lina Vinikienė kvietė dalyvius kartu spręsti žaismingas „Bebro“ žaidimo kortelių užduotis, keldamos klausimą „Kodėl tai informatika?“. Profesorė kalbėjo apie informatinio mąstymo ugdymo tikslą ir svarbą pradinėje mokykloje, pateikė pavyzdžių, kaip galima mokyti informatikos.

Renginyje susitarta dėl mokyklų, mokslininkų ir projekto vykdymo komandų tolesnių darbų. Ugdymo plėtotės centro metodininkė Jūratė Valatkevičienė pristatė aplinką, kurioje projekto mokytojai pateiks informatikos mokymo pradinėse klasėse gerosios patirties pavyzdžių.

Kitas bendras projekto dalyvių susitikimas numatytas 2017 m. birželio mėnesį.