Mokyklų komandos tobulino skaitmeninę kompetenciją

Skaitmeninė kompetencija yra būtina kiekvienam XXI a. žmogui, todėl ypač svarbu kaip įmanoma anksčiau sudaryti vaikams galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokantis kurti ir tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti. Siekiant sudaryti lygias… Daugiau… »

Vyko nuotolinės konsultacijos mokyklų komandoms

Projekto metu mokyklų komandoms vyko nuotolinės konsultacijos. 2021 m. buvo vykdytos trumposios informacinės konsultacijos, jose buvo pristatomos projekto naujienos, aptartos planuojamos projekto mokyklų komandų veiklos ir konsultacijų apie integruoto informatikos… Daugiau… »

Įvyko seminaras apie dirbtinį intelektą ir duomenų raštingumą

Įgyvendinant projektą „TrainDL“, balandžio 5 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko pradinio ugdymo mokyklų mokytojams skirtas seminaras „Apie dirbtinį intelektą ir duomenų raštingumą“. Lektorės prof. dr. Valentina Dagienė ir doktorantė Vaida Masiulionytė-Dagienė (Vilniaus… Daugiau… »

Kviečiame 100 mokyklų komandų mokytojus į konsultaciją „Darbas su XLogo online sistema pradinių klasių mokytojams“

Kviečiame 100 mokyklų, įgyvendinančių Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) veiklą „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir… Daugiau… »

Prasidėjo projekto mokyklų komandų mokytojų programos „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“ mokymai Moodle aplinkoje

Nuo 2022 m. vasario mėn. savo skaitmeninės kompetencijos tobulinimą Moodle mokymosi aplinkoje tęsia visi projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ mokyklų komandų mokytojai, kurie… Daugiau… »