Apie

Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis naudotis pradeda anksčiau negu pieštukais. Netrukus net ir kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti dar labiau išmanų pasaulį. Matydami tokias ateities vizijas, mokslininkai informatinį mąstymą rekomenduoja pradėti ugdyti kuo anksčiau.

2017–2018 m.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru (nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra) inicijavo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Šio projekto tikslas buvo sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir iki 2018 metų vasaros jį išbandyti dešimtyje mokyklų.

Mokyklų dešimtukas, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, kūrė ir išbandė mokomąją medžiagą, teikė siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijosi gerąja patirtimi.

Projektas rėmėsi 2016 metais LR švietimo ir mokslo ministerijos suburtos mokslininkų, mokytojų, švietimo ekspertų ir verslininkų darbo grupės parengtais Pradinio ugdymo informatikos bendrųjų programų metmenimis. Bendradarbiaujant švietimo bendruomenei, verslo ir visuomeninėms organizacijoms, atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, buvo sukurtas Pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektas ir parengta metodinė medžiaga, padedanti ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą.

2018–2022 m.

Ugdymo plėtotės centras (nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra) vykdo projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, bus įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ metu pradėti darbai).

Papildomai atrinktos 90 pradinio ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų kartu su 10 jau dalyvavusių mokyklų, ekspertų, mokslininkų ir praktikų grupe išbandys ir kurs integruotą informatikos turinį. Bus parengtos ir įgyvendintos dvi kvalifikacijos tobulinimo programos: mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti ir mokytojų profesinei kompetencijai – ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus – tobulinti. Nuo 2020 metų visoms Lietuvos mokykloms bus teikiamos konsultacijos dėl informatikos programos turinio ir jo įgyvendinimo.