Leidiniai

Išmaniosios technologijos ir informatinis mąstymas (2020 m.)
Rekomendacijos: ką būtina žinoti pradinukų tėvams (globėjams) ir mokytojams“ pateikiama patarimų, kaip padėti vaikams saugiai naudotis informacinėmis technologijomis, supažindinama su pradinio ugdymo informatikos bendrąja programa, jos turiniu ir pasiekimų sritimis, pateikiama paprastų ir suprantamų pavyzdžių, kaip ugdyti vaikų informatinį mąstymą.

Išmaniosios technologijos ir informatinis mąstymas (2020 m.)
Rekomendacijos: ką būtina žinoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams (globėjams) ir mokytojams“ supažindinama su informacinių technologijų naudojimu ankstyvajame ugdyme.  Šiame leidinyje pateikiama pavyzdžių, kokia veikla ankstyvajame ugdyme padeda lavinti vaikų gebėjimus ir loginį mąstymą – tai svarbu informatiniam mąstymui ateityje, taip pat tai, ką reikia žinoti apie vaikų saugumą ir laiką prie telefonų, planšečių, kompiuterių ar televizorių ekranų.

Informatika: Bebras 2017 (2018 m.)
Ši knygelė – tai XIV tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pirmojo etapo uždavinių apžvalga: pateikiamos uždavinių formuluotės, jų sprendimai ir paaiškinimai. Kiekvieną uždavinį apibūdina keli informatikos raktažodžiai ir informatinio mąstymo įgūdžiai.
2017 m. pirmame etape Lietuvoje buvo pateikiama po 18 uždavinių 5–12 kl. mokiniams, 3–4 klasių mokiniai sprendė 15, o 1–2 klasių – 12 uždavinių.

Informatika: Bebras 2015 (2016 m.)
Ši knygelė – tai XII tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pirmojo etapo uždavinių apžvalga: pateikiamos uždavinių formuluotės, jų sprendimai ir paaiškinimai. Kiekvieną uždavinį apibūdina keli informatikos raktažodžiai ir informatinio mąstymo įgūdžiai.
2015 m. pirmame etape Lietuvoje buvo pateikiama po 18 uždavinių 5–12 kl. mokiniams, o 3–4 klasių mokiniams po 12 uždavinių. 1–2 klasių mokiniai 2015 m. konkurse dar nedalyvavo.

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas (2016 m.)
Svetainė skirta nagrinėti lietuvių kalbos problemas ir jų sprendimus informacinėse technologijose – tuo siekiama, kad lietuvių kalba funkcionuotų ir būtų užtikrintas visavertis jos vartojimas kompiuteriuose ir kituose įrenginiuose.
Žodyne aprašomi ne tik kompiuterijos, informatikos terminai, bet ir įvairūs kiti žodžiai ar jų junginiai, paprastai matomi kompiuterio ekrane. Tai komandų, mygtukų pavadinimai, užrašai dialogų languose, trumpi programų pranešimai, nurodymai ir pan. Žodyne aprašyta apie 4600 terminų ir kitų leksinių vienetų. Pateikiama terminų apibrėžtys, paaiškinimai, iliustracijos.

Informatika: Bebras 2014 (2015 m.)
Ši knygelė – tai XI tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ pirmojo etapo uždavinių apžvalga: pateikiamos uždavinių formuluotės, jų sprendimai ir paaiškinimai. Kiekvieną uždavinį apibūdina keli informatikos raktažodžiai ir informatinio mąstymo įgūdžiai.
2014 m. pirmame etape Lietuvoje buvo pateikiama po 18 uždavinių kiekvienai amžiaus grupei: 3–4 kl., 5–6 kl., 7–8 kl., 9–10 kl., 11–12 kl. 2014 m. konkurse 1–2 klasių mokiniai dar nedalyvavo.

„Informatika be kompiuterio“. Turininga informatikos mokymosi medžiaga pradinukams ir vyresniems mokiniams (2015 m.)
Šioje knygoje sudėtos Naujosios Zelandijos Kenterberio universiteto profesoriaus Timo Bello ir jo kolegų sugalvotos linksmos informatikos veiklos be kompiuterio. Joje, kaip ir svetainėje, aprašomos įdomios ir smagios įvairaus amžiaus mokiniams skirtos užduotys, vadinamos veiklomis, supažindinama su kompiuterio veikimo pagrindais. Svarbiausia, kad visa tai pateikiama net nesiliečiant prie paties kompiuterio.
Daugelis veiklų grindžiamos matematika, pavyzdžiui, dvejetainiai skaičiai, žemėlapiai ir grafai, modeliai ar struktūros, rikiavimo užduotys ir, žinoma, kriptografija. Kitos veiklos labiau siejamos su informacinėmis technologijomis, kompiuterių veikimo pagrindais. Pateikiamas prasmingas kontekstas skatina mokinius aktyviai bendrauti, kartu spręsti problemas, atlikti kūrybinį darbą ir mąstyti. Šios veiklos ypač ugdo mokinių informatinį mąstymą, kurio siekiama moderniomis mokyklų programomis.

„Vaikai ir medijos“ (2015 m.)
Vaikai turi teisę augti saugioje informacinėje aplinkoje. Suaugusiųjų valioje leisti vaikams naudotis ir pasidžiaugti tam tikrais medijų kanalais, bet taip pat jų pareiga ir saugoti mažuosius nuo žalingo turinio. Vaikams augant, suaugusiųjų vaidmuo kinta nuo sprendimus priimančio asmens iki patarėjo ir tarpininko. Yra daugybė būdų, kaip vesti vaikus medijų keliais ir klystkeliais, kaip padėti jiems teisingai pasirinkti patiems.
Šiame leidinyje apžvelgiami įvairūs aspektai, kuriuos būtina apsvarstyti, prieš leidžiant pradinio mokyklinio amžiaus vaikams naudotis medijomis.

Leidinių rinkinys „Naršymas internete. Pirmieji žingsniai sąmoningo interneto naudojimo link / Supertyrinėtojai“ (2015 m.)
Leidiniai skirti darbui su priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais.
Rinkinį sudaro pasaka „Supertyrinėtojai“ ir mokytojams skirtas vadovas su pokalbių, žaidimų ir veiklos pasiūlymais, papildančiais šią knygelę. Vadove taip pat pateikiama idėjų ir pasiūlymų, kaip dirbti kompiuteriu, praktinių patarimų suaugusiesiems dėl interneto panaudojimo, taip pat pasiūlymų, kaip tėveliai ir vaikai gali savarankiškai dirbti namie.

„Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymas“ (I knyga ir II knyga, 2010 m.)
Metodiniai leidiniai „Inovatyvių mokymo (-si) metodų ir IKT taikymas“ (I ir II knygos), skirti pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Leidiniai buvo parengti siekiant projekto „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo (-si) metodus tobulinimas“ dalyviams suteikti informacijos, reikiamų žinių ir aktualių metodinių rekomendacijų apie IKT ir inovatyvių mokymo (-si) metodų taikymo pradinėse klasėse galimybes.