Dokumentai

Informatikos bendrosios programos projektas (2021 m. lapkričio 3 d. redakcija)

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2021 m. lapkričio 3 d. redakcija)

Nacionalinės švietimo agentūros direktorės įsakymas (2021-10-27 Nr. VK-623) ir mokyklų, dalyvausiančių projekto „Bendrojo ugdymo ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 2.2 veikloje „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“, sąrašas

Ankstesnės dokumentų versijos

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenys (2018 m. rugpjūčio 20 d. redakcija)
Turinio apimtis. Priešmokyklinis ugdymas (2018-09-13)
Turinio apimtis. 1–2 klasės (2018-09-13)
Turinio apimtis. 3–4 klasės (2018-09-13)

Pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenys (2017 m. vasario 20 d. redakcija)

Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendroji programa (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d.)
Pradinio ugdymo bendrosios programos (patvirtinta 2008 m. rugsėjo 29 d.)
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (patvirtinta 2014 m. rugsėjo 2 d.)