Įvyko seminaras apie dirbtinį intelektą ir duomenų raštingumą

Įgyvendinant projektą „TrainDL“, balandžio 5 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko pradinio ugdymo mokyklų mokytojams skirtas seminaras „Apie dirbtinį intelektą ir duomenų raštingumą“. Lektorės prof. dr. Valentina Dagienė ir doktorantė Vaida Masiulionytė-Dagienė (Vilniaus universitetas) dalijosi žiniomis dirbtinio intelekto ir duomenų raštingumo tema. Dalyviai aptarė, kas yra dirbtinis intelektas, kur ir kaip jis naudojamas, pasidalijo naudingais informacijos šaltiniais.

Seminare buvo diskutuota apie vaikų mokymą pradiniame ugdyme, siekiant supažindinti dalyvius su dirbtiniu intelektu, praktinėms užduotims buvo pasitelktas stalo žaidimas, kuriame atskleidžiami dirbtinio intelekto mokymosi pagrindai. Praktinio užsiėmimo metu paaiškinti dirbtinio intelekto veikimo pricipai ir didelių duomenų svarba. Šiandieniniame kontekste, kai gauname vis daugiau informacijos nei ją galime apdoroti, dirbtinio intelekto svarba vis didėja. Žaidimas pradinių klasių mokytojams ir mokiniams leidžia žymiai lengviau suprasti tokios sudėtingos temos kaip dirbtinis intelektas pagrindinius veikimo principus. Kruopščiai parengta vizualinė informacija leido suprasti kaip dirbtinis intelektas tampa neatsiejama kasdieninių procesų dalimi.

Seminaro pabaigoje iškelti diskusiniai didaktiniai klausimai:

  1. Kaip galima panaudoti prototipų žinojimą pateikiant užduotį, skirtą dirbtinio intelekto mechanizmams nagrinėti?
  2. Kaip įveiklinti mokinių refleksiją aptariant užduoties, skirtos dirbtinio intelekto mechanizmams nagrinėti, sąlygas?
  3. Kokie galėtų būti užduoties pateikimo būdai, siekiant atskleisti dirbtinio intelekto mechanizmus skirtingo mokymosi stiliaus mokiniams?
  4. Kokie galėtų būti užduoties pateikimo variantai skirtingo pasiekimo lygio mokiniams?
  5. Kaip surasti geriausią alternatyvą atskleidžiant žmogaus mąstymo ir „kompiuterio mąstymo“ skirtumus ir ypatumus, pateikiant užduotis, skirtas dirbtinio intelekto mechanizmams nagrinėti?