Išmanieji robotai

Skaitmeninė mokymo priemonė „Išmanieji robotai“ yra mokomasis žaidimas ir viena iš metodinių priemonių, skirtų pradinių klasių mokinių pasaulio pažinimo gebėjimams ugdyti. Šios SMP mokomajame turinyje kartu su pasaulio pažinimo gebėjimais integruojami ir kai kurie matematikos bei lietuvių kalbos gebėjimai. Mokiniai šią priemonę gali naudoti savarankiškai arba padedami mokytojo. Mokomąjį SMP turinį sudaro 240 mokomųjų objektų. Yra išsamus naudotojo vadovas. Skirta 1–4 kl. mokiniams.

iOS

Kahoot

Tai žaismingas mokymosi įrankis, skirtas apklausoms, viktorinoms ar diskusijoms rengti. Veikia visose interneto naršyklėse su įvairiais mobiliaisiais įrenginiais, kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ir kt.
Mokytojas pirmiausia turi susikurti paskyrą. Prisijungus prie paskyros, galima sukurti norimą veiklą ir pakviesti mokinius dalyvauti joje, įvedant prisijungimo kodą.
Klausimai gali būti rodomi visai klasei ekrane. Iš karto galima stebėti atsakymų statistiką. Mokiniams po kiekvieno atsakymo pateikiamas asmeninis įvertinimas ir užimama vieta.

Android
iOS

Kengūriškas uždavinynas

Svetainėje pateikiamos tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, vykusio 1999–2008 m., užduotys šešioms amžiaus grupėms (1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10, 11–12 klasėms) su atsakymais ir sprendimais. Svetainėje galima užsiregistruoti arba spręsti nesiregistruojant.

Lietuviškų raidžių treniruoklis-žaidimas „Lietutis“

Žaidimas „Lietutis“ yra sukurtas lietuviškos klaviatūros įgūdžiams treniruoti. Šis lavinantis žaidimas tiks tiek mažam, tik pradedančiam rašyti lietuviui, tiek dideliam ir įgudusiam greitojo spausdinimo meistrui. Svarbu pasirinkti tinkamą lygį ir greitį pagal savo gebėjimus spausdinti lietuviška klaviatūra.

Linksma kalba

Mokomoji skaitmeninė priemonė, skirta anglų kalbos mokymui pradinėse klasėse. Ją sudaro žodyno ir gramatikos interaktyvios užduotys: septyni gramatikai skirti mokomieji žaidimai padės įgyti anglų kalbos gramatikos žinių ir įgūdžių. Žaidimuose supažindinama su spalvomis, prielinksniais, įvardžiais, veiksmažodžių vartosena, tačiau daugiausia dėmesio skiriama sakinių, klausimų ir atsakymų darybai – pagrindiniam sklandžiam anglų kalbos žinių praktiniam pritaikymui.

LRT portalas vaikams

Interneto svetainė vaikams. Atrinktas saugus ir įdomus turinys ikimokyklinukams, pradinukams ir vyresniems mokiniams. Čia surinkta mokslo, pasakų, laidų įrašų, muzikos, žaidimų ir kitokio turinio informacijos lietuvių ir anglų kalbomis.

Mano darbeliai

Skaitmeninė mokymo(si) priemonė, skirta ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, pasitelkus informacines technologijas, mokytis bendrauti raštu ir žodžiu, įvaldyti būtiniausius matematinės kalbos pagrindus. Tai vaikiškas raštinės paketas, susidedantis iš keturių vaizdingai sukomponuotų, nesudėtingai naudojamų taikomųjų programų –  Rašyk, Piešk, Skaičiuok ir Palygink, kuriomis naudojantis galima lengvai parengti reikiamą dokumentą. „Mano darbeliai“ suteikia galimybę mokytis įvairių dalykų: savarankiškai kurti, rinkti ir rūšiuoti informaciją, aprašyti ir pristatyti gautus rezultatus, tinkamai juos apipavidalinti ir pateikti. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
Naudotojo žinynas

Mažasis Mocartas

Tai kompiuterinė muzikos ugdymo priemonė pradinukams. Pagrindinis žaidimo veikėjas maestro Mažasis Mocartas bendrauja su mokiniu, groja įvairiais instrumentais ir moko kurti muziką. Mažajam Mocartui akompanuoja grupė linksmų muzikantų.
Šią priemonę sudaro dvi dalys: melodijos kūrimas ir grojimas. Mokinių dėmesį patraukia nuotaikinga trimatė aplinka, galimybės savarankiškai kurti, išsaugoti ir groti savo sukurtas melodijas, pasirinkti ir derinti muzikos instrumentus, keisti melodijų tempą ir akompanimentų ritmą, įvairus natų grafinis vaizdavimas. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
Priemonę reikia atsisiųsti ir įsidiegti kompiuteryje. Naudotojo žinynas.