Prasidėjo įvadiniai programos „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“ mokymai

2021 m. rugsėjo 26 d. savo skaitmeninę kompetenciją pradėjo tobulinti pirmieji 20 projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ mokyklų komandų mokytojai. Iš viso per šių metų rugsėjį–gruodį bus organizuota 40 įvadinių skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymų. Juose galės dalyvauti 600 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų. Vėliau mokymų dalyviai turės galimybę tęsti mokymus Moodle mokymosi aplinkoje. Juos konsultuos ir savo patirtimi dalysis mokytojai praktikai.

8 akademinių valandų įvadinių mokymų programoje numatyta aptarti techninių problemų sprendimo galimybes. Klausytojai sužinos, kaip nustatyti savo poreikius, susijusius su naudojimusi skaitmeninėmis priemonėmis. Bus pateiktos interaktyvios užduotys, akcentuota slaptažodžių naudojimo svarba.

Kompetentingi VŠĮ Mokymosi mokykla lektoriai pristatys, kaip kūrybiškai naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir skaitmeniniais ištekliais (praktiniai pavyzdžiai su Canva, Pinterest, StoryJumper ir Padlet programomis). Jie taip pat organizuos praktines dirbtuves, dalysis patirtimi, kaip pritaikyti programas mokinių skaitmeninei kompetencijai ugdyti.

Tikimasi, kad šie mokymai bus įdomūs ir naudingi mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams, sustiprins jų skaitmeninę kompetenciją ir padės darbe su mokiniais.