Prasidėjo projekto mokyklų komandų mokytojų programos „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“ mokymai Moodle aplinkoje

Nuo 2022 m. vasario mėn. savo skaitmeninės kompetencijos tobulinimą Moodle mokymosi aplinkoje tęsia visi projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ mokyklų komandų mokytojai, kurie dalyvavo programos įvadiniuose mokymuose. Iš viso per šių metų vasarį–balandį skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose galės dalyvauti virš 600 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų. Juos konsultuoja ir savo patirtimi dalijasi mokytojai praktikai.

72 akademinių valandų mokymų programoje numatyti keturi moduliai:

1 modulis. Informacijos valdymas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas,

2 modulis. Komunikavimas (skirtas ugdyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gebėjimus saugiai ir etiškai komunikuoti elektroninėje erdvėje),

3 modulis. Skaitmeninio turinio kūrimas (skirtas plėtoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gebėjimus kurti, vaizduoti ir pristatyti įvairų skaitmeninį turinį),

4 modulis. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (skirtas tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio mokymo ir mokymosi gebėjimus).

Kiekvieno modulio medžiaga prasideda modulio apžvalga, toliau keliami tikslai, uždaviniai, aprašoma struktūra ir pateikiami modulio reikšminiai žodžiai su trumpais paaiškinimais. Toliau pateikiama teorinė medžiaga, klausimai apmąstymui, savarankiško darbo užduotys, praktikos darbai ir savikontrolės testai.

Kiekvienas besimokantysis, surinkęs mokymuose 80 ir daugiau procentų taškų, laikomas sėkmingai baigęs mokymus. Tikimasi, kad šie mokymai bus įdomūs ir naudingi mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams, sustiprins jų skaitmeninę kompetenciją ir padės darbe su mokiniais.