Skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai bei BP Įgyvendinimo rekomendacijos. Iš viso Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujina 31 mokomojo dalyko programų projektą.

Remdamasi šiais BP projektais bei jų įgyvendinimo rekomendacijomis, rudenį NŠA pradės Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimą, kurio metu atrinktų mokyklų komandos ir šioje veikloje dalyvaujantys mokytojai kartu su projekto įgyvendinimo grupe išbandys pasirinktą ugdymo turinį bei dalysis įžvalgomis, kurios padės sėkmingai diegti atnaujintas programas 2023 metais (plačiau >>>).

Po tyrimo, programų projektai bus peržiūrėti, prireikus koreguojami bei teikiami tvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministrei.

BP projektus ir jų įgyvendinimo rekomendacijas galite rasti švietimo portale Emokykla.lt

Pradinio ugdymo Informatikos bendrosios programos Įgyvendinimo rekomendacijas galima pasiekti čia.