Prasidėjo projekto mokyklų komandų mokytojų programos „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“ mokymai Moodle aplinkoje

Nuo 2022 m. vasario mėn. savo skaitmeninės kompetencijos tobulinimą Moodle mokymosi aplinkoje tęsia visi projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ mokyklų komandų mokytojai, kurie… Daugiau… »

Su rugsėjo pirmąja !

Mieli projekto mokyklų komandų Vadovai, Mokytojai, Mokiniai ir jų Tėveliai!

Skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai bei BP Įgyvendinimo rekomendacijos. Iš viso Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujina 31 mokomojo dalyko programų projektą.

Remdamasi šiais BP projektais bei jų įgyvendinimo rekomendacijomis, rudenį NŠA pradės Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimą, kurio metu atrinktų mokyklų komandos ir… Daugiau… »

Netrukdykime vyrams tapti gerais tėčiais

Ar dažnai girdite mitą, kad vaikų priežiūra – tai moters pašaukimas? Kad ji patiria įkvėpimą ugdydama ir besirūpindama dvidešimt keturias valandas ir septynias dienas per savaitę? Kad vyras to nesupras… Daugiau… »

Bendrųjų programų projektų pristatymai

Kviečiame mokytojus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais. Pradinio ugdymo (matematika, informatika, sveikata ir fizinis ugdymas) bendrųjų programų… Daugiau… »