100 mokyklų – kurti ir išbandyti informatikos turinį pradiniame ugdyme

2018–2019 mokslo metais pradinio ugdymo informatikos turinį kurs ir išbandys 100 mokyklų. Paraiškas dalyvauti kūrimo ir išbandymo veiklose pateikė 219 mokyklų, iš kurių komisija atrinko 90. Šios mokyklos prisijungė prie 2017–2018 metais projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvavusių dešimties mokyklų bendruomenės.

Organizuojamuose pirmuosiuose projekto dalyvių susitikimuose kviečiami dalyvauti 200 atrinktų mokyklų komandų narių: po du komandos atstovus iš kiekvienos mokyklos. Artėjant naujų mokslo metų pradžiai, organizuojami keturi vienos dienos susitikimai su mokytojais. Į susitikimus kviečiami dalyvauti gretimų savivaldybių mokyklų komandų mokytojai, kad geriau pažintų gretimose mokyklose dirbančius kolegas, kurie jau nuo šio rugsėjo kartu su savo mokiniais mokysis informatikos, kad galėtų pagelbėti vieni kitiems, konsultuotųsi, pasidalytų savo patirtimi. Rugpjūčio 21 d. Ugdymo plėtotės centre rinkosi 26 mokyklų komandų atstovai iš Vilniaus ir Utenos apskričių. Kiti susitikimai vyksta rugpjūčio 27–29 dienomis.

Įvadiniai seminarai buria 100 mokyklų, kurios įneš naujų vėjų į ugdymo procesą, dalysis gerąja patirtimi su kolegomis ir padės jiems. Džiugu, kad norinčiųjų dirbti kitaip ratas plečiasi ir ugdymo turinio kūrėjai vienijami.

Susitikimai su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis rengiami numatytoms projekto veikloms, pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektui ir parengtai metodinei medžiagai aptarti, taip pat jau išbandytoms veikloms pristatyti ir susipažinti vieniems su kitais.

„Sveikinu! Jūs esate lyderiai ir ugdymo turinio bendraturčiai“, – sakė Liucija Jasiukevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, ir pridūrė, kad lyderiais būti sudėtinga, bet verta. Vien jau dalyvavimas šiame projekte yra neįkainojamas, nes kaupiamos žinios ir patirtis yra neįkainojami.

Projekte dalyvaujančios mokyklos kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą, dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose, dalysis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais. O nuo 2020 m. visose pradinėse klasėse bus įvestas visuotinis integruotas informatikos turinys ir visos Lietuvos mokyklos galės naudotis ir pasitelkti šio projekto metu sukaupta gerąja patirtimi.

Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro direktorius, antrino Liucijai Jasiukevičienei, kad pokyčiai ir naujovės nėra lengvos, tačiau būtina neprarasti pozityvumo. Direktorius akcentavo, kad ugdymo turinio atnaujinimas jau vyksta ir susirinkusieji yra to dalis – kiekvienas, atviras naujovėms, įtraukiantis naujas priemones ir aplinkas, naujus metodus į savo ugdymo procesą, yra ugdymo turinio kūrėjas. „Tikiu, kad šis projektas bus prasmingas ir Jums, ir vaikams. Švietime konkurencija nieko neduoda – burkimės, susitelkime, kurkime ugdymo turinį ir visi kartu pasieksime daugiau!“ – ragino UPC direktorius.

Bendradarbiavimą projekto ribose pristatė Giedrė Tumosaitė, projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ vadovė. Numatyta, kad didžioji bendradarbiavimo dalis vyks virtualioje erdvėje, tačiau ne mažiau dėmesio bus skiriama ir susitikimams. Anot projekto vadovės, šis projektas skirtas dirbti vadovaujantis principu, kad kurti, dirbti ir išbandyti būtina kartu su praktikais. Dirbant kartu kyla įvairių idėjų, kurias fiksuosime projekto metu, o kai kurios iš jų taps ugdymo turinio dalimi. Projekto metu bus parengtos ir dvi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos pradinių klasių mokytojams. Pirmieji pagal šias kvalifikacijos tobulinimo programas pasimokyti galės projekto dalyviai, o vėliau – ir pradinių klasių mokytojai iš visos Lietuvos.

Ugdymo plėtotės centro metodininkė Albina Zdanevičienė susirinkusiesiems pristatė pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo tąsos planus ir per metus parengtą metodinę medžiagą.

Vilniaus Gabijos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė Ieva Ratkevičienė su projekto dalyviais dalijosi papildytu ir pakoreguotu, atsižvelgiant į dešimties mokyklų komandų siūlymus, pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektu.

Ugdymo plėtotės centro metodininkas Povilas Leonavičius mokytojams akcentavo ugdymo proceso ilgalaikio planavimo svarbą ir principus, pateikė galimus ilgalaikio plano elementus.

Šiame susitikime dalyvavusios mokyklų dešimtuko mokytojos Rūta Filončikienė (Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus), Daiva Gaučytė ir Vilma Gaidjurgienė (Klaipėdos Gedminų progimnazija) pristatė ilgalaikius planus, pagal kuriuos dirbo ankstesniais ir dirbs 2018–2019 mokslo metais, aptarė ilgalaikių planų struktūrą, formą, paaiškino planų elementų būtinybę ir naudą. Taip pat mokytojos pasidalijo savo patirtimi mokant mokinius informatinio mąstymo, supažindino susirinkusiuosius su keliomis praktinėmis veiklomis mokant informatikos be kompiuterio. Mokytojų pasisakymuose ne kartą skambėjo padrąsinimo žodžiai kolegoms: „Nebijokite, viskas bus gerai. Jums pavyks. Reikia tiesiog pradėti.“

Ugdymo plėtotės centro metodininkė Giedrė Čiapienė organizavo naujai į projektą įsijungiančių mokyklų atstovų diskusiją apie jų pasirengimą pradėti mokyti informatikos ir laukiančius iššūkius.

Linkime kūrybinių idėjų, ieškojimų nerimo ir atradimų džiaugsmo naujais mokslo metais mokant ir mokantis informatikos!