Prabėgo pirmieji informatikos turinio pradiniame ugdyme kūrimo ir išbandymo metai

Birželio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje 135 dalyviai susirinko į projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ renginį „Naujoves kuriame drauge“. Jis vainikavo metus trukusį informatikos turinio pradiniame ugdyme kūrimą ir išbandymą. Apibendrinti projektą ir kartu pasidžiaugti jo rezultatais susirinko dešimties mokyklų komandų nariai, už pradinį ugdymą atsakingi savivaldybių administracijų švietimo padalinių atstovai, miestų / rajonų pradinių klasių mokytojų metodinių būrelių pirmininkai, projekto partneriai, LR švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų atstovai ir kiti besidomintieji informatinio mąstymo ugdymu pradinėse klasėse.

Dešimties mokyklų komandos praktiškai pristatė įvairias veiklas, kuriomis šiuos mokslo metus ugdė pradinukų informatinį mąstymą. Renginio svečiai susidomėję išbandė priemones, domėjosi mokyklų patirtimi ir sėkmėmis, be to, išsivežė galybę idėjų naujiems mokslo metams. Po aktyvių veiklų prasidėjusį renginį moderavo LR švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius tarė nuoširdų ačiū projekte dalyvaujančioms mokykloms, jų mokytojams, komandų vadovams, nepamiršti liko ir organizatoriai, mokslinė vadovė prof. Valentina Dagienė, partneriai ir visi kiti, stovintys nuošaliau, tačiau jų indėlis ne mažiau svarbus. „Augant informatikos, tiksliųjų mokslų išmanymo poreikiui, Lietuva, nenorėdama atsilikti nuo kitų šalių, turi gerokai pasistengti. Informacinės technologijos vis aktyviau naudojamos ir mokykloje, vartotojų amžius jaunėja. Svarbu, kad vaikai ne tik mokėtų jomis naudotis, bet ir suprastų veikimo principus, patys gebėtų kurti skaitmeninį turinį ir būtų atsakingi jo vartotojai“, – sako švietimo ir mokslo viceministras.

Pranešimus skaitė „Bentley Systems“ personalo vadovė Rytų Europai ir Rusijai Girėnė Ščiukaitė, Vilniaus universiteto profesorė Valentina Dagienė, Švietimo ir informacinių technologijų centro direktorius dr. Vaino Brazdeikis, Ugdymo plėtotės centro metodininkės Albina Zdanevičienė ir Giedrė Tumosaitė, Lietuvos edukologijos universiteto profesorė dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė ir Goethe‘s instituto pedagoginio bendradarbiavimo, vokiečių kalbos kursų ir egzaminų programų koordinatorė Margarita Repečkienė.

Nuo rugsėjo pradinio ugdymo informatikos turinį kurs ir išbandys jau 100 mokyklų!

Paraiškas dalyvauti kūrimo ir išbandymo veiklose pateikė 219 mokyklų iš 54 savivaldybių. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įvertino paraiškose pateiktą mokyklų motyvaciją, mokyklų ir mokytojų patirtį naudojant IKT ugdyme, mokyklų techninę IKT priemonių bazę, galimybę suformuoti tinkamą komandą ir, atsižvelgusi į pateiktus dokumentus, į kūrimo ir išbandymo veiklas kviečia dar 90 mokyklų.