Mokyklos kviečiamos dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį

2017 m. vasario 23 d. kvietėme mokyklas, kurios jau sėkmingai integruoja informatiką į pradinį ugdymą, dalyvauti projekto veiklų vykdymo atrankoje.

Atrinktų mokyklų komandos kartu su mokslininkų grupe kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio metmenimis; teiks siūlymus dėl informatikos turinio ir informatikos bendrosios programos projekto; dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose; dalysis gerąja patirtimi.

Atrinktos mokyklos įsipareigoja: užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su projekto ekspertais; sudaryti galimybes komandai dalyvauti projekto įvadiniame renginyje, mokymuose ir susitikimuose; stebėti, fiksuoti ir vertinti projekto inicijuojamus pokyčius – teikti grįžtamąją informaciją; užtikrinti projekto sklaidą ir tęstinumą mokykloje; dalytis įgyta patirtimi su kitomis mokyklomis. Dalyvavimą projekte mokykla turėjo suderinti su mokyklos steigėju. Mokyklos steigėjo paskirtas atstovas padeda įgyvendinti projekto veiklas mokyklų komandoms.

Mokykla, dalyvaujanti atrankoje, turėjo suburti 4–6 narių komandą:

  • 4 mokytojai, kurių kiekvienas 2017–2018 m. m. moko skirtingų 1–4 klasių mokinius;
  • komandos vadovas – mokyklos administracijos atstovas. Jei komandos vadovas (administracijos atstovas) yra ir pradinių klasių mokytojas, dėstantis pagrindinius dalykus, tai jis gali kartu būti ir ketvirtuoju mokytoju;
  • jei mokykla turi galimybę, į komandą galėjo įtraukti ir IT specialistą (IT mokytoją arba IKT koordinatorių).

Atrenkant mokyklas atsižvelgiama į mokyklos motyvaciją dalyvauti kuriant ir išbandant pradinio ugdymo informatikos turinį, mokyklos ir mokytojų patirtį naudojant IKT ugdyme, mokyklos naudojamas IKT priemones, galimybę suformuoti tinkamą komandą, steigėjo pritarimą.

Mokyklos, apsisprendusias dalyvauti atrankoje, paraiškas pildė iki 2017 m. kovo 13 d. Prieš pildant paraišką, rekomendavome atidžiai susipažinti su jos turiniu ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenimis.

Paraiškos turinys
Programos metmenų tekstas