Bendrųjų programų projektų pristatymai

Kviečiame mokytojus į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektais.

Pradinio ugdymo (matematika, informatika, sveikata ir fizinis ugdymas) bendrųjų programų pristatymas vyks gegužės 5 d. 15:00. Plačiau: https://www.mokykla2030.lt/bp-projektu-pristatymai-geguzes-menesi

Susitikimų metu bus pristatomi bei aptariami dabartiniuose programų projektuose (su jais galite susipažinti čia) randami pokyčiai: kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt.

Visų pristatymų įrašus bei medžiagą rasite čia.

Taip pat kviečiame teikti savo pasiūlymus bei pastebėjimus dabartinėms bendrųjų programų projektų versijoms. Pasiūlymus galite teikti iki gegužės 15 d. el. pašto adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.