Įvyko informacinis susitikimas su projekto 100-to mokyklų komandomis, projekto metodininkais ir Ekspertų grupės nariais

Š. m. balandžio 13 d. įvyko informacinis susitikimas su projekto 100-to mokyklų komandomis, projekto metodininkais ir Ekspertų grupės nariais.

Susitikimą pradėjo projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ vadovė Gintarė Andrijauskienė, ji pasveikino dalyvius, palinkėjo gero ir prasmingo darbo. Plačiau apie projektą galima paskaityti čia.

„Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų jau yra prisidėję prie informatikos pradiniame ugdyme išbandymo. Smagu, kad mokyklų vadovai jaučia bendrystę su mokytojais, projekto metodininkais, nauja ekspertų komanda. Esu dėkinga Jums, mokytojai, kurie patys ieškote sprendimų ir mokotės informatikos turinį integruoti į pradinį ugdymą, tobulinti savo skaitmeninę kompetenciją. Mačiau ne vieną puikų pavyzdį, kuriais dalinotės su kitų mokyklų pedagogais. Ačiū, kad jau dabar diegiate informatikos turinį savo mokyklose, įsitraukiate ir skleidžiate patirtį, įveikiate sunkumus, dalinatės sėkmėmis“, – dalyvius pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė.

Projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ pristatė ir projekte įgyvendintas, vykdomas ir planuojamas veiklas apžvelgė projekto 2.2 veiklos „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ metodininkas Povilas Leonavičius.

Ekspertų grupės vadovas Aidas Žandaris pristatė ekspertų komandą, įvardijo projekte dalyvaujančioms mokykloms numatomas veiklas ir jų įgyvendinimo terminus, su mokyklų komandomis aptarė galimas konsultacijų formas ir laiką.

Vilniaus universiteto profesorė, dr. Valentina Dagienė pristatė pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektą, patarimus, kaip galima ugdyti mokinių informatinį, loginį mąstymą, kokios priemonės tam tinkamos, kur jų galima rasti.

Dr. Tatjana Jevsikova pristatė dvi kvalifikacijos tobulinimo programas ir jų turinį. Viena jų skirta mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti, kita – informatikai integruoti pradiniame ugdyme.

Projekto 2.2 veiklos „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ metodininkė Giedrė Čiapienė pristatė projekte parengtą metodinę medžiagą ir naujai parengtus ir išleistus leidinius apie informacinių technologijų naudojimą ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme „Išmaniosios technologijos ir informatinis mąstymas“. Parengtą medžiagą galima rasti projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ svetainės skiltyje „Biblioteka“. Čia paskelbtas Informatikos bendrosios programos projektas (2021 m. kovo 31 d. redakcija) ir metodinė medžiaga pradinių klasių mokytojams „Informatika pradinukams. Vienerių metų patirtis“.

Projekte dalyvaujančios mokyklos kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą, dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose, dalysis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais. O nuo 2023 m. pradinėse klasėse įsigaliojus informatikos bendrajai programai, visos Lietuvos mokyklos galės pasitelkti ir naudotis projekto metu sukaupta gerąja patirtimi.

Susitikimo pranešimai: