„Mokytojo TV“ tiesioginė vaizdo transliacija „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“

2017 m. sausio 19 d. „Mokytojo TV“ vyko tiesioginė vaizdo transliacija „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“.

Transliacijoje buvo kviečiami dalyvauti informacinių technologijų, matematikos mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

Transliacijos tikslas – aptarti, kas yra informatinis mąstymas ir kuo jis aktualus 21-ajame amžiuje. Informatinį mąstymą galime nusakyti įvairiai, tačiau svarbiausia – tai gebėjimas atpažinti ir formuluoti aplinkos problemas (uždavinius), logiškai organizuoti ir analizuoti duomenis, pavaizduojant juos modeliais, įvertinti problemos išsprendžiamumą ir automatizuoti jos sprendimą, naudojant šiuolaikines technologijas.

Mokytojams svarbu suprasti, pamąstyti, kaip ugdyti mokinių informatinį mąstymą, tam galima ir reikia pasitelkti įvairias priemones. Laidoje buvo aptariama viena iš tokių priemonių – informatikos konkurso „Bebras“ uždaviniai, jų pateikimas žaidybine forma – kortelėmis. Žiūrovai buvo kviečiami drauge išspręsti kelis uždavinius ir atrasti juose informatikos konceptus.

Transliacijoje dalyvavo Vilniaus universiteto mokslininkės: profesorė Valentina Dagienė, doktorantės Lina Vinikienė ir Gabrielė Stupurienė.

Transliacijos metu buvo galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Transliacijos vaizdo įrašas.