Planuojamos vykdyti informatikos mokomo dalyko modulio ir informatikos magistrantūros studijos

Kviečiame pasinaudoti projekto „EdTech“ teikiamomis galimybėmis ir teikti paraiškas nemokamai studijuoti ir įgyti informatikos mokslo magistro laipsnį ar informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę.

Tikslinė grupė – pedagogai. Studijos finansuojamos projekto lėšomis.

Visa detali informacija yra šioje pateiktyje: https://nsasmm-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rita_baskiene_nsa_smm_lt/Efn1u0aMZZ1Bq5BPkGfL9v0B9DUHGwgMpOvtxTVOhBlaPA?e=qU5ob0

Taip pat skaitykite:

https://www.nsa.smm.lt/…/mokytojams-siuloma-galimybe…/

https://www.nsa.smm.lt/…/edtech-siulo-mokytojams…/