Vyko nuotolinės konsultacijos mokyklų komandoms

Projekto metu mokyklų komandoms vyko nuotolinės konsultacijos. 2021 m. buvo vykdytos trumposios informacinės konsultacijos, jose buvo pristatomos projekto naujienos, aptartos planuojamos projekto mokyklų komandų veiklos ir konsultacijų apie integruoto informatikos kurso turinio kūrimą ir išbandymą turinys bei eiga. Vėlesnėse pristatytas Pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektas, skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo ir informatikos gebėjimų ugdymo pradinėse klasėse kvalifikacijos tobulinimo programų medžiaga ir mokymų pagal jas eiga. Paskutinėje pristatyti parengti metodiniai leidiniai apie informatikos gebėjimų ugdymą pradinėse klasėse, informatikos ir kitų dalykų integraciją pradinėse klasėse bei planuojamas veiklas pratęsus projektą.

Populiariausios buvo 2022 m. kovo–balandžio mėnesiais vykusios ilgesnės (4 akad. val.) konsultacijos temomis „XLogo panaudojimas pradinėse klasėse“ ir „Saugesnis technologijų ir interneto naudojimas“.

Pirmosiose trijose konsultacijoje buvo pristatyta „Logo“ pedagoginė filosofija, apžvelgtos darbo su „XLogo Online“ sistema galimybės mokant 1–2 ir 3–4 klasių mokinius. Užsiėmimų dalyviai atliko mokymų vadovės pateiktas ir „XLogo Online“ sistemoje esančias praktines užduotis, patys sukūrė įvairaus sudėtingumo užduočių, kurias galės pritaikyti praktiškai integruodami informatiką į pradinį ugdymą. Konsultacijose dalyvavo 225 mokytojai.

Kitų trijų konsultacijų metu dalyviai sužinojo apie galimas grėsmes internete ir kaip nuo jų apsisaugoti, kaip atsakingai bendrauti internetu ir saugiai dalytis informacija tiek vieniems su kitais, tiek internete. Konsultantai pateikė patarimų, kaip būti saugesniems patiems, pasidalijo įžvalgomis, kaip pradinių klasių mokinius mokyti saugiai elgtis internete. Šiose konsultacijose dalyvavo net 315 mokytojų.

Parengė:

Giedrė Čiapienė, projekto veiklos 2.2 metodininkė

Vilma Pavelčikaitė-Bialoglovienė, kalbos redaktorė